Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Fizikus
mesterszak

Fizikus mesterszak

A BSc képzések alapozó kurzusai után a fizikus mesterképzés a választott szakterület elsajátításáról szól. A kurzusok mintegy 85%-a specializációhoz kapcsolódó szaktárgy vagy projektmunka. A BME fizika és fizikus-mérnök alapszakjain kívül további mérnöki vagy természettudományos képzésekről is várunk hallgatókat,  személyre szabott tantervvel segítve a szükséges alapismeretek elsajátítását.

Válassz specializációink közül!

Rugalmas tantervünk testreszabott
képzést tesz lehetővé!

Fizikus MSc

Közös kötelező tárgyak

Fizika törzstárgy

Egy specializációhoz kötődő kötelező,és két választható tárgy: Nanotechnológia és anyagtudomány, Részecskefizika, Magfizika, Statisztikus fizika 2, A fotonika alapjai, Orvosi képalkotás.

15 kredit

Egyéb

Numerikus módszerek, Kollokvium, Menedzsment és kommunikáció

10 kredit

Specializációk

5 SPECIALIZÁCIÓ

Széles tárgyválasztékkal, rugalmasan összeállítható tantervvel, önálló kutatáshoz kapcsolódó témákkal. A kötelező laboratóriumokon a legmodernebb méréstechnikákat is megismerheted.

30 kredit

Egyéb szakmai tárgy

Tetszőleges kurzus a BME-n.

9 kredit

Önálló kutatás

Önálló laboratórium és diplomamunka

Kutatási vagy fejlesztési projekthez kapcsolódó, témavezető által irányított önálló kutatás, melyben lehetőség van csapatmunkára, nemzetközi folyóiratokban publikálásra, konferenciákon való részvételre.

15 kredit

Tudományos prezentáció

Szakirodalom feldolgozása, irodalmi és saját eredmények prezentációja.

6 kredit

Szakmai gyakorlat

6 kredit

Kutatófizikus specializáció

Korszerű ismeretek a szilárdtest-fizika, a statisztikus fizika és a kvantumrendszerek fizikájának témaköréből. A jelenségek tudományos igényű tanulmányozása érdekében hangsúlyos a problémamegoldó és a modellalkotási képesség fejlesztése.

Szilárdtest-fizika

Komplex mágneses szerkezetek

Atomi szintű szimulációk

Kvantumszámítástechnika

Kvantumszá-
mítástechnika

Komplex hálózatok és adattudomány

Nanofizika

Egzotikus kvantumfázisok

Ultrahideg atomok

Kvantumtérelmélet

Rugalmasan választható tárgycsoportjaink a fizika széles területeit fedik le!

Szilárdtest-fizika

Félvezető-fizika, szupravezetés, mágnesesség, nanofizika stb.

Egzotikus kvantumrendszerek

Kvantum-statisztikus fizika, kölcsönható kvantumrendszerek, egzotikus részecskék, ultrahideg atomok

Kvantumtechnológia

Kvantuminformatika, kvantumbit-architektúrák, kvantumoptika, kvantumkommunikáció stb.

Modellezés, adattudomány

Atomi szintű szimulációk, adattudomány, anyagszerkezet-modellezés, játékelmélet stb.

DSC04765
graphene_4ferro_v3_TMCD
stm

Korábbi diákjaink már sikeres kutatók vagy fejlesztők, csatlakozz Te is!

“A BME-s fizikusképzés után a Caltech-en doktoráltam asztrofizikából. Később a University of Texas at Austin-on a STARFORGE intézetek közötti kutatócsoport egyik vezetője lettem. Megnyerve a NASA Hubble kutatói ösztöndíját, a Harvardon folytatom kutatásaimat.”

Guszejnov Dávid

“A BME-n szerzett ismeretek biztos alapot adtak kutatómunkámhoz, a doktori képzés alatt pedig témavezetőm együttműködései révén a Harvardon is kutathattam. Később Münchenben, majd a Kaliforniai Egyetem Kavli Intézetében kaptam kutatói állást korrelált kvantumrendszerek elméleti vizsgálata terén.”

Lovas Izabella

Nanotechnológia és anyagtudomány specializáció

Képzésünkön a nanovilág és a mindannyiunkat körülvevő nanotechnológiai alkalmazások megértése mellett elsajátíthatjátok a legmodernebb anyagvizsgálati és nanofabrikálási módszereket. Olyan izgalmas területekkel foglalkozhattok, mint a neuromorfikus vagy kvantumelektronika, vagy akár nanoszenzorok, félvezetőipari méréstechnikák fejlesztése.

Kvantumtechnológia

Kétdimenziós anyagok

Neuromorfikus számítástechnika

Félvezetőtechnológia

Félvezetőtechnológia

Felületfizika

Spintronika, nanomágnesség

Nanoszenzorok

Szupravezető nanoáramkörök

Önszerveződő nanoszerkezetek

Modern anyagvizsgálati módszerek

Kurzusainkon a terület legfrissebb eredményeiről tanulhatsz, a tantárgyaidat rugalmasan, egyéni érdeklődésed szerint állíthatod össze!

Főbb tárgyaink:

 • Nanotechnológia és anyagtudomány
 • Nanotechnológia és anyagtudomány haladó laboratórium
 • A nanofizika alapjai
 • Félvezetőfizika
 • Korszerű félvezető eszközök
 • Optikai spektroszkópia
 • Modern szilárdtestfizika
 • Nanotechnológia projektmunka
 • Atomi szintű szimulációk
 • Felületfizika
 • Kémiai módszerek a nanotechnológiában
 • Kvantuminformatika
 • Kvantumszámítógép-architektúrák
 • Mágnesség
 • Elektronszerkezetszámítások
 • Szupravezetés
 • Topologikus rendszerek
 • Mesterséges intelligencia
DSC04765 (2)
attachment (6)
attachment (7)
attachment (8)
attachment (9)
attachment (10)

Korábbi diákjaink már sikeres kutatók vagy fejlesztők, csatlakozz Te is!

“A doktorim utolsó évei alatt kezdtem el a Bosch budapesti fejlesztőközpontjában elektromágneses kompatibilitással foglalkozni. Jelenleg egy ilyen területen tevékenykedő fejlesztőcsapatot vezetek, illetve Bosch Scientistként az egyetem és a Bosch közti együttműködések elősegítéséért dolgozom.”

Gyüre-Garami Balázs

“A Semilab Zrt.-nél napelemipari méréstechnikák fejlesztésével foglalkozom, nagyban támaszkodva a Műegyetem fizikusképzésén megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteimre. Doktori kutatásomhoz is – melynek témája ipari mérőkészülékek fejlesztése – jelentős szakmai támogatást nyújt a BME Fizikai Intézete.”

Krisztián Dávid

“Fizikusként végeztem a BME-n, ahol molekuláris elektronika területén doktoráltam, majd a Bázeli Egyetemen kétdimenziós elektronikai kutatásokkal foglalkoztam. Nagy örömömre szolgál, hogy ezen komoly kísérleti felszereltséget igénylő nanotechnológiai kutatásokat a BME-re hazatérve is folytathatom egy Lendület kutatócsoport és egy Európai Uniós ERC pályázat támogatásával.”

Makk Péter

“A BME-s fizikusképzés után a Princetonon doktoráltam, ahol a BME-n szerzett tudásom kiváló alapot adott. Ezután a Princetonon majd a Koppenhágai egyetemen dolgoztam kutatóként, 2021 óta egy szupravezető kvantumbitek megvalósításával foglalkozó csoportot vezetek a Boulder egyetem professzoraként.”

Gyenis András

Laborgyakorlatainkon akár
saját nanoáramkört is fejleszthetsz!

Kutatólaborjainkban a legmodernebb méréstechnikákat használhatod!

Kutatócsoportjainkban nemzetközi kutatóközösség tagjává válsz, és a fizikán túl is számos közösségi élményben lesz részed! Nemzetközi tanulmányutak, workshopok, csoportkirándulások és még sok minden vár rád!

Optika és fotonika specializáció

A képzés fókusza az optika és optoelektronika, lézerfizika és ezek alkalmazási területei. Megismerkedhetsz a kvantumoptika rejtelmeivel, az ultragyors lézerimpulzusok használatával és az optikai technológiák széleskörű ipari alkalmazásaival.

Femtoszekundomos lézerek és alkalmazásaik

Kvantumos fényforrások

Optikai tervezés és méréstechnika

Fotonikai eszközök

Kvantumszá-
mítástechnika

Fluorometria

Kijelzők

Kurzusainkon megismerheted
a fénytan rejtelmeit
az optikai tervezéstől a kvantumoptikáig!

Főbb tárgyaink:

 • A fotonika alapjai
 • Optika és fotonika haladó laboratórium
 • Fényforrások
 • Fizikai optika
 • Fotonika laboratórium
 • Kvantumoptika
 • Lézerfizika
 • Lézerek ipari és biológiai alkalmazásai
 • Nemlineáris optika
 • Optikai anyagok és technológiák
 • Optikai jelfeldolgozás és adattárolás
 • Optikai méréstechnika
 • Optikai spektroszkópia
 • Optikai tervezés
DSC04765 (4)
attachment (11)
attachment (12)
attachment (13)

Korábbi diákjaink már sikeres fejlesztőszakemberek, csatlakozz Te is!

“A BME fizikus mesterképzésén szerzett optikai ismereteimre építve sok gyakorlati tapasztalatot szereztem a Semilab Zrt.-nél, ahol félvezetőipari mérőeszközök optikai fejlesztésében vettem részt. Jelenleg a 3DHistech Kft.-nél dolgozom, ahol újgenerációs szkennelő mikroszkópok fejlesztése a feladatom, melyek világszínvonalat képviselnek a digitális patológia területén.”

Kiss Enikő

Nukleáris technika specializáció

A specializáción elmélyülhetsz a magfizika, reaktorfizika, nukleáris méréstechnika, sugárvédelem, atomerőműfolyamat-modellezés vagy a fúziós energiatermelés témáiban. Az erős elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítására az ország egyetlen oktatóreaktora is rendelkezésre áll.

Reaktorfizika és nukleáris méréstechnika

Termohidraulika

Radiokémia

Fúziós energiatermelés

Kvantumszá-
mítástechnika

Sugárvédelem

Kurzusainkon a nukleáris szakma minden részletét megtanulhatod!

Főbb tárgyaink:

 • Magfizika
 • Nukleáris technika haladó laboratórium
 • Atomerőművek
 • Fúziós plazmafizika
 • Atomerőművek üzemtana
 • CFD módszerek és alkalmazások
 • Monte Carlo módszerek
 • Neutron és gammatranszport-számítások
 • Sugárvédelem
DSC04765 (5)
attachment (14)

Korábbi diákjaink már a nukleáris szakma fontos képviselői, csatlakozz Te is!

“A Paksi Atomerőmű Zrt. reaktorfizikusaként sokat profitálok a BME fizikusképzésén szerzett tapasztalatokból, ahol már hallgatóként részt vehettem szuperkritikus vízzel hűtött kis moduláris reaktorok koncepciójának kifejlesztésében.”

Holl Viktor

Orvosi fizika specializáció

Magyarország egyetlen orvosi fizikai képzése a fizika humán alkalmazásaival foglalkozik, legfőképpen a diagnosztikai képalkotás (MRI, CT, PET) és a sugárterápia területén. A képzés tartalmaz alapvető orvosi ismereteket is.

Sugárterápia

Mágneses rezonancia képalkotás

Nukleáris medicina

Tomográfia

Kvantumszá-
mítástechnika

Kurzusainkon megtanulod a fizika orvosi alkalmazásait, és orvosi ismereteket is szerzel!

Főbb tárgyaink:

 • Orvosi képalkotás
 • Orvosi fizika haladó laboratórium
 • Funkcionális anatómia
 • Sugárbiológia
 • Sugárterápia fizikai alapjai
 • Sugárvédelem
 • Brachytherápia
 • Mágneses rezonancia és klinikai alkalmazása
 • Nukleáris medicina
 • Rendszerélettan
 • Röntgendiagnosztika
 • Ultrahang diagnosztika
DSC04765 (6)
attachment (15)
attachment (16)

Itthon csak nálunk tanulhatsz orvosi fizikát, korábbi diákjainkhoz hasonlóan légy Te is a szakma elismert képviselője!

„Doktorálásom után helyezkedtem el az orvosi képalkotó berendezéseket fejlesztő Mediso Kft.-nél. A fizikus munkacsoporton kívül a fejlesztés minden területével szorosan együttműködöm, és sokszor a gyártással és a felhasználókkal is közvetlen kapcsolatba kerülök. Fejlesztői munkám mellett a BME orvosi fizika mesterképzésében is részt veszek.”

Nagy Kálmán

Találkozz velünk!

Tudományos élményekkel várunk nyíltnapunkon és tehetséggondozó programjainkon.

Lépj velünk kapcsolatba

Tudj meg többet a képzésről!

Írj nekünk, ha kérdésed van!

Budapest, Műegyetem rkp. 3, 1111